۲۴ فروردین ۱۳۸۶

یک مصاحبه
این مطلب مصاحبه ای ست با سایت گزارشگران
دربارهء اوضاع بحرانی و شرایط خطرناک کشور و احتمال وقوع جنگ


گزارشگران
http://www.gozareshgar.com/index.php?id=22&tid=1243

یا در سایت عصر نو
http://asre-nou.net/1386/ordibehesht/13/m-m-sahar.html


.....................................