۰۳ تیر ۱۳۸۶

سنــــــــــگســـــــــــــــــاررغم رسم ِ بی شرم و جهالتبار سنگســار
سروده شد. ـ
پس پیشکش ِ همهء جان های عاشقی باد
که به حُکم این سُنـّت ِ پَستِ ضد انسانی
. به قتل رسیده اند
سنــــگــســـــار
.........

با دست ِ خود به پیکر ِ خود سنگ می زنی

خاکت به سر که بر سر ِ خود سنگ می زنی !ـ

قاتل به حُکم ِ قاضی ِ شرعی و غافلی

ور خود به حُکم ِ باور ِ خود سنگ می زنی

بیداد ، سنگ ِ کینه به دستت نهاد و تو

در سایهء ستمگر ِ خود سنگ می زنی

نیم ِ وجود ِ توست به میدان ِ قتلگاه

بنگر به نیم ِ دیگر ِ خود سنگ می زنی

سنگی که می زنی به تماشای سنگسار

بر آبروی مادر ِ خود سنگ می زنی !ـ

م. سحر
پاریس ،22/6/2007

................................................................................
Lapidation.........................

Version française:
..............................................................................
پس از یک توقف کوتاه چند روزه، خوشبختانه دوست هنرمندم
علی تهرانی کوشش های هنری و فرهنگی خود را در زمینهء
آواز ایـــرانی از نــو آغاز کرده و خبــر داده است که سایت
ـ «آوازهای روزانهء » او برقرار خواهد بود . ـ
بنا براین دوستداران موسیقی اصیل ایرانی همچنان می تواننــد
از صــدای گرم و احســـاس های لطیف وانسان دوستــانهء او
برخوردار گردند.ـ
برای شنیدن شعر «سنــگســار» که او در آواز «کرُدِ بیات »ـ
اجــرا کرده است ، می توانــید در این نشـــانی به سایت
ــ«آوازهای روزانه» بروید : ـ
Pour écouter ce poème dans le mode
"korde bayat"(chant classique persan)
chanté par: Ali Tehrani:

۰۲ تیر ۱۳۸۶

کودکی


کـــــــــــــــودکــــــــی


کودکی ام اضطراب ِ کودکی ام بود
دور ِ جوانی سراب ِ کودکی ام بود
فصل ِ میانسالگی درآمد وبنگاشت
نقش ِ خرابی که خواب ِ کودکی ام بود
عمر ِ شتابنده در حوالی پیری
یافت که پیری شتاب کودکی ام بود
کودکی ام یک سؤال بود و سرانجام
داغ جدایی جواب کودکی ام بود !ـ

م. سحر

11/ ­6/2007 ، پاریس
برای شنیدن این قطعه در آواز اصفهان به سایت

ـ «آوازهای روزانه» ــ
در اینجا مراجعه کنید : ـ
pour écouter ce poème dans le mode
"Esfahan"(chant classique ):

۳۰ خرداد ۱۳۸۶

آزادیآزادی

تا تاب و توان هست همه تاب و توان را
آئینهء دل ، گوهر ِ جان ، طبع ِ روان را ؛
بایستهء راه تو کنم زانکه تو شایی
آئینهء دل ، طبع ِ روان ، گوهر ِ جان را
عمری ست وجودم به تمنّای ِ وجودت
می پوید و برمی شمُرَد دور ِ زمان را
انسانیت از توست سزاوار ِ ستودن
انسان چه کند بی تو جهان ِ گذران را؟
آن سبزه که برمی دمَد از خون ِ سیاووش
بی شک سوی ما از تو فرستاده نشان را
وان تیر که آرَش به زِه آورد ، ترا بود
وآن بازوی جاوید که بفشُرد کمان را
آزادی ، آزادی ،آزادی ، ای دوست
از دشمنی آزاد کن ، آزاد جهان را
بیدار ترین باش و پدیدار ترین باش
چون پرتو خورشید ، کران تا به کران را .
ـ

م. سحر
پاریس ، 8/6/2007

برای شنیدن ابیاتی از این غزل در دستگاه چهارگاه

با صدای دوست هنرمندم علی تهرانی می توانید

به سایت«آواز های روزانه» بروید: ـ
Pour écouter une partie ce poème nomé "Azadi" (Liberté)
dans le mode "Chargah"(chant classique persan) :
chanté par: Ali Tehrani :

۲۳ خرداد ۱۳۸۶

آرزوآرزو


طالب حق تابع ِ مَجاز نگردد


گِرد ِ فریب از در ِ نیاز نگردد

کژننهد پای و زی تصرف ِ ناحق

دست ِ وی از آستین دراز نگردد

راهِ مُریدان ِ خام و خیره نپوید

بردهء پیران ِ حُــقـّه باز نگردد

در ره ِ آزادی و عدالت و انسان

کور شود دیده ای که باز نگردد ! ـ

م.سحر
پاریس ، 11/6/2007

.......................................................................................................................

برای شنیدن این شعر کوتاه در آواز ابوعطا به این نشانی بروید:ـ

Pour écouter ce poème dans le mode

"Abouata"(chant classique persan)

chanté par : Ali Tehrani :

cliquez ici:

.

۲۲ خرداد ۱۳۸۶

سوگسرود برای پرویز ورجاوند


من دکتر پرویز ورجاوند را هرگز ندیده ام
اما به تأثیر از نوشته های او و به تأثیر از کنش و رفتار اجتماعی ، فرهنگی
و سیاسی وی در ایران معاصر همواره نام اونزد من یاد آور ارزش های والایی
همچون میهن دوستی و آزادی خواهی و سعادت مردم سرزمین ما بوده است. ـ
این سوگسرود پیشکش بزرگواری ، دانش ومِهر راستین و صمیمانهء او به ایران باد!ـپــرویــز ورجــاونــد

از بستر ِ کارون
تا قلّهء الوند

وز دامن کرکس
تا ساحل ِ اروند
مام ِ وطن در سوگ
در سوگ ِ یک فرزند
فرزند مِهرآموز
فرزند ِ مهر اومند
یکرنگ و یک سیما
بی مثل و بی مانند
آگاه و دانشور
آزاد و دانشمند
لوح ِ صفایش با
آئینه در پیوند
فرهنگ از او دلشاد
تاریخ از او خرسند

***
ای مام ِ میهن را
شایسته تر فرزند
در خانهء اجداد
هست این زمان هرچند
نقدِ هُنر بی قدر
دست ِ خِرَد در بند ؛
بی باک رُو ، زیراک
در عرصهء دیرند *ـ
پاس ِ نجابت را
ایرانیان خواهند؛
یادت به دفتر دوخت
مهرت به جان آکند.ـ
دلبسته با ایران،ـ
ای گوهرین دلبند
پرویز ورجاوند
پرویز ورجاوند!ـ

م.سحر
پاریس ، 11/6/2007
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دیرند : یعنی زمان ـ

۲۰ خرداد ۱۳۸۶

یادگاریــــادگــــار


میان ِ مسجدیم ، از دِیر نالیم

ملول از خود ولی از غیر نالیم

نمی بینیم کاین خویش ِ ستم کیش

تبر دارد به قصد ِ ریشهء خویش

بدین غیرت که قصد ِ ریشه دارد

مگر از رُستنی اندیشه دارد !؟

الا ای رُستنی سوز ، ای تبرگیر

فرونه شرّ و دست از ریشه برگیر ! ـ

به دست ِ دیگر ، ای دست ِ تبردار

تبر بستان و دست از ریشه بردار ! ـ

تبر بفکن به بُنگاهی ز ما دور

ز شیطان دور ، حتّی از خدا دور

تبر بفکن که بشکوفد زمانه

جهان گردد بهاری جاودانه

بهاری ، رَشگ ِ مینو باغساری

از انسانی به انسان یادگاری !
ـ
..................................
م.سحر
پاریس ، 5/6/2007
........................................................
برای شنیدن این شعر در آواز افشاری
به سایت «آواز های روزانه » به نشانی زیر سری بزنید:ـ
Pour écouter ce poème dans le mode"Afshari"
(chanté par: Ali Tehrani):

۱۳ خرداد ۱۳۸۶

کی می آیی ؟پس از تلفن به مادر
و شنیدن ِ جمله ای که بیست و هشت سال است مدام تکرار می شود : ـ

کـــی مـــی آیــــی ؟ای رفته ی این دیار کی می آیی ؟

افسُردم از انتظار ، کی می آیی ؟

از پنجره دیده ام که بسیار گذشت

بی آمدنت بهار ، کی می آیی؟

هر گوشهء این خانه ز یادت شهری ست

زی رؤیت ِ یادگار کی می آیی؟

من زاده امت ، مَهد ِ تو بالین ِ من است

آخر سر ِ این قرار کی می آیی؟

من زاده امت که از تو ام دور کند

نامردُم ِ نابکار !؟ کی می آیی؟

من زاده امت که بر دلم نیش ِ فراق

هرلحظه کند گذار؟ کی می آیی؟

من زاده امت که برخی ِ هجر کنم

سال و مَه آزگار ؟ کی می آیی؟

می خواهمَت ، ای که از منَت برکندند

سوگند به کردگار کی می آیی؟
.....................................................
م. سحر


پاریس ، 31/05/2007
...........................................................................................

Version française:

http://sahargaahaan.blogspot.com/2007/07/quand-viens-tu.html

این شعر را نیز دوست گرامی هنرمندم علی تهرانی در آواز ماهور اجرا کرده است
که علاقمندان می توانند آنرا در سایت «آوازهای روزانه » از اینجا بشنوند : ـ
pour écouter ce poème dans le mode "Mahour"
(chanté par Ali Tehrani):

۱۱ خرداد ۱۳۸۶

زن ایران


با نگاهی به چهرهء خون آلودِ یک زن ایرانی
که عساکر 27 سالهء جهل محاصره اش کرده بودند سروده شد . ـ

زن ایـــــــران .....

1

.....................
ای خستهء تیغ ِ جهل در وادی ما

حُزنت غم ِ ما و شادی ات شادی ما

ای خواهر و مام و دُخت ِ ایران ، درداک

سرخ است رُخت ز خون ِ آزادی ِ ما ؟


2

ای خواهر و مام و دُخت ِ ایران که چنین

کردند رُخ ِ ترا به خونت رنگین

تنها نه به ما ، که بر خدا می کوبند

این تیغ ِ ستم ، دشنه ء کین ، خنجر ِ دین ! ـ

م. سحر
پاریس ، 1/6/2007

برای شنیدن این دو رباعی در آواز اصفهان
و با صدای دوست هنرمندم علی تهرانی می توانید به سایت
ـ « آواز های روزانه»ـ
به این نشانی مراجعه کنید: ـ
Pour écouter ce poème nomé "Femme d'Iran" ,
dans le mode "Esfahan" (chanté par : Ali Tehrani) :به این آهنگ نیز می توانید گوش بدهید و تصویرهایی را همراه با آن مشاهده کنید
ازهمینجــــــــا