۱۳ خرداد ۱۳۸۶

کی می آیی ؟پس از تلفن به مادر
و شنیدن ِ جمله ای که بیست و هشت سال است مدام تکرار می شود : ـ

کـــی مـــی آیــــی ؟ای رفته ی این دیار کی می آیی ؟

افسُردم از انتظار ، کی می آیی ؟

از پنجره دیده ام که بسیار گذشت

بی آمدنت بهار ، کی می آیی؟

هر گوشهء این خانه ز یادت شهری ست

زی رؤیت ِ یادگار کی می آیی؟

من زاده امت ، مَهد ِ تو بالین ِ من است

آخر سر ِ این قرار کی می آیی؟

من زاده امت که از تو ام دور کند

نامردُم ِ نابکار !؟ کی می آیی؟

من زاده امت که بر دلم نیش ِ فراق

هرلحظه کند گذار؟ کی می آیی؟

من زاده امت که برخی ِ هجر کنم

سال و مَه آزگار ؟ کی می آیی؟

می خواهمَت ، ای که از منَت برکندند

سوگند به کردگار کی می آیی؟
.....................................................
م. سحر


پاریس ، 31/05/2007
...........................................................................................

Version française:

http://sahargaahaan.blogspot.com/2007/07/quand-viens-tu.html

این شعر را نیز دوست گرامی هنرمندم علی تهرانی در آواز ماهور اجرا کرده است
که علاقمندان می توانند آنرا در سایت «آوازهای روزانه » از اینجا بشنوند : ـ
pour écouter ce poème dans le mode "Mahour"
(chanté par Ali Tehrani):