۳۰ مهر ۱۳۸۸

دو ویدئو
دیدار محمدرضا شاهید (صدای آمریکا) با : م . سحــر

به منــاسبت انتشــــار ســه کتــاب از او

..................................................................................


برای اطلاع بیشتر در باره این سه کتاب
به اینجا اشاره کنید

.................................................................

آزادی، آوای سرزمين من، ايران

خواننده : شقایق کمالی

آهنگساز : سیاوش بیضایی

شعر : م.سحر

......................................................

۲۴ مهر ۱۳۸۸

بیست و یکمین روز جهانی شعر ـ پاریس

بیست و یکمین روز جهانی شعر

روز شنبه 17 اکتبر در پاریس برگزار می شود

موضوع این جشنوارهء یک روزهء شعر ، امسال پیرامون

ـ « در آینهء دیگری» ـ

خواهد بود

بخشی از برنامه این جشنواره که م.سحر نیز با آن همکاری دارد به زبان فرانسه همینجا درج شده است

.................................................................................................................

XXIe Journée mondiale de la poésie

برای اطلاعات دقیق تر روی آفیش کلیک کنیدorganisée par l'association
Poesia 2 Ottobre - Paris
autour du thème
Dans le miroir de l'Autre

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¤ le samedi 17 octobre 2009
de 15 h à 20 h
à la Salle des fêtes
Mairie du XIVe arrondissement de Paris
12, rue Durouchoux
métro : Mouton-Duvernet (ligne 4) ; bus : 28, 36, 38, 58, 68

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Actes de présence
présente deux montages poétiques
Hommage à Pablo Neruda

en compagnie de Pedro Viana et Eric Meyleuc
et
Flammes du passé, projections en devenir

(en compagnie de Cristina Castello, Danièle Dailloux
Mohammad Djalali, Christophe Frionnet, Pedro Viana et Éric Meyleuc)
poèmes de
Renata Ada-Ruata, Maurice Audebert,
Cristina Castello,
Jean-Claude Diamant-Berger

Mohammad Djalali (M. Sahar),Patricia Laranco, Nicolle Leclercq

Acyr Correa Leite Maya

Liliane Mayérowitz, Éric Meyleuc, Denise Peyroche

Alessandro Rolandi, Joëlle Thiénard, Pedro Vianna


entrée libre


pour voir l'affiche de la
XXIe Journée mondiale de la poésie , cliquez sur l'image

۰۹ مهر ۱۳۸۸

اینجا کسی به فکر درختان باغ نیست!ـ

...........................................................
...........................................................................


اینجا کسی به فکر درختان باغ نیست!ـ
...........................................................................


در اخبار بود که : ـ
ـ « یکصد و ده اصله ازدرختان چند صد سالهءباغ فین کاشان
خشگ شدند!» ـ
شعر زیر متأثر از این خبر است.ـ
................................................................................


دل را نصیب پیر و جوان غیر داغ نیست
شب غالب است و اهل جهان را چراغ نیست

گِرد زمین غریوِ دغا تار می تند
جز در فضا سیاهی ِ فوج کلاغ نیست

بر خواهش ِ گیاه ، زمین را غم زمان
وزخاک ، بردمیدن گـُل را فراغ نیست

خاکسترست و سایهء ابلیس و خون خشک
جز فرش راه ِ سوخته ی دشت و راغ نیست

فصلی به کام ِ دوزخ و دین، کارساز ِ مرگ
اینجا کسی به فکر درختان باغ نیست !ـپاریس، 30.9.2009
م.سحر
.................................................................................
.................................................................................