۱۴ آبان ۱۳۸۵

نامه ای از نادرپور

...................نامه ای از نادر نادرپور

.................................

وبه یاد داشته باشید که اگر «حقیقت » ـ در معنی مبهم و کلی ـ پیروز نشود، و

............................

ـ «حقیقت وجود ِهرکس» پیروز خواهد شد.

.............................................................................................

.............
امشب نمی دانم چرا به فکر افتادم

که یکی از نامه های نادر پور ، این شاعر بزرگ معاصر ایران راــ

که اکنون سال هاست دیگر در میان ما نیست ــ منتشر کنم .ـ

یادی ست از او و از وجدان بیدار ، سلامت نفس و نظر بلند او. ـ

نیز می تواند حاوی اطمینان خاطری باشد برای آنها که

با «کلیکی مختصر» ، لحظه های پر قدر روزگارشان را صرفِ

گشت و گذار ی و سیاحتی در این اوراق می کنندـ

به امید آن که آهسته تر و مهربان تر قدم بردارند و

صمیمانه تر وآشنا تر ، با شعر ها و نغمه ها و سخن ها روبرو شوند. ـ

شاید این نامه در روز ها یا هفته های آتی با نامه یا سخن ِ کسان ِ دیگری نیز همراه گردد و چرا که نه؟

..............................................................................

.......................... .............

................................

......................

لطفاً برای خواندن نامه روی آن کلیک کنید: ـ

هیچ نظری موجود نیست: