۲۳ مهر ۱۳۸۶

نامه ای از خانم مولود خانلری

این نامه را زنده یاد خانم مولود خانلری پس از خواندن کتاب «دیدار با کدامین فرداست» به آدرس ناشر کتاب من (در سوئد) فرستاده بودند.ـ
. اما ناشر به واسطهء سهل انگاری های رایج میان ما ایرانیان نامه را برای من نفرستاده بود
به هرحال مدتها بعد، خانم خانلری ازطریق دوستان و آشنایانِ مشترک نشانی مرا به دست آوردند و
فتوکپی نامه را برای خود من فرستادند که تصویر آن پیش روی شماست.ـ
پس از رسیدن این نامه برای نخستین بار در سال 1992 با ایشان دیدار کردم و از آن پس دوستی ما بردوام بود وچه بانوی نازنین و بافرهنگی بودند
یادشان گرامی باد. ـ
برای خواندن نامه لطفاً روی تصویر کلیک کنید