۱۳ اسفند ۱۳۹۱

سیروس آرین پور و داریوش آشوری در باره شعر م.سحر سخن می گویند

 سیرس آرین پور

  نازنین بزرگواری که دوماه پیش مارا ترک کرد 

و به جاودانگی پیوست 

همراه با  یار دیرینش داریوش آشوری 

در ین فایل صوتی در باره شعر م .سحر سخن می گویند

۱ نظر:

hobol گفت...

چه یادبودِ گرانقدریست این لینکِ صدا٫ که پاسداشت یک عمر کارِ هنرمندانهِ جنابِ م.سحر عزیز از دیدگاه این دوانسان خبره و فرهیخته را به شنونده و تاریخ ادب معاصر٫اهدا میکند.