۰۹ آذر ۱۳۸۹


ای مــــــــــــوجای موج سرگردان که دائم در تلاشی

درسایشی ، در کوبشی ، در ارتعاشی

ای آشنای صخره و بیگانه با خویش

کی روح نا آرام خود را می شناسی؟

***

ای موج سرگردان که سر بر سنگ سایی

در پویه ء پیوسته ات یکدم نپایی

بیگانه ای با ساحل ، از دریا گریزان

دیوانه جان با من بگو اهل کجایی؟

***

ای صخره سا ، ای موج ، بی تابیت خوش باد

وین رستخیز عرصهء آبیت خوش باد

خواب طبیعت را برآشوبد خروشت

بیداری ات خوش باد ، بی خوابیت خوش باد

***

ای موج سرگردان دریای وجودم

دور از وجودت بستهء مرداب بودم

از نیک و بد، خوش در تو بگریزم که با توست

نارامی و آرامی و اوج و فرودم


م.سحر
پاریس/26.11.2010