۲۳ اسفند ۱۳۹۰

چارشنبه سوری


درین ایامِتلخ ِ تیره  روزیبیا تاآتشی خوش برفروزی

ز رنگش سرخ رویی وام گیری


به رقصش زرد رویی را بسوزی


م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: