۲۵ تیر ۱۳۹۱

یاد سهراباین آفیش زیبا را نقاش هنرمند از طریق ایمیل فرستاده است همراه با یادداشت زیز :ـبه منظور گرامیداشت یاد سهراب عزیزمان و دیگر عزیزان به خون خفته مان تقدیم به مادر فرهیخته سهراب که دلیرانه و متعهدانه جهت تحقق‌ بخشیدن به دادخواهی خود برای خون بناحق ریخته همه فرزندان بیگناهمان، مسئولانه می‌کوشد.ـکتایونهیچ نظری موجود نیست: