۰۸ فروردین ۱۳۹۲

بیچاره کودک ایرانی.....................................................................
 بیچاره کودک ایرانی


ببینید آخوندها با شعری که ما موقع کودکی در کتاب های درسی می خواندیم چه کرده اند و چگونه برای شستشوی مغزی بچه ها همه چیز را به لجن می کشند.
حتما همه تون یادتون میاد! 
اسم شعر بود یار مهربان و از زبان کتاب با بچه ها حرف می زد.
سرایندهء آن یکی از پایه گذاران شعر کودک در ایران عباس یمینی شریف بود
خوشبختانه زنده نماند تا ببیند تخم و ترکه خمینی با شعر های او که بر چند نسل از فرزندان ملت ایران تأثیر گذاشته بود چه کرده اند:

یار مهربان عباس یمینی شریف 

من یار مهربانم 
دانا و خوش بیانم 
گویم سخن فراوان 
با آنکه بی زبانم
هر مشکلی که داری،
مشکل گشا ی آنم 
پندت دهم فراوان
من یار پنددانم
من دوستی هنرمند،
با سود و بی زیانم 
از من مباش غافل ،
من یار مهربانم

البته یک شعر دیگری هم برای کتاب های درسی نظام آخوند ها در همین زمینه ساخته شده بود اما گویا هیئت بررسی آموزش و پرورش حکومت مکتبی فقهای شیعه فعلا آن را انتخاب نکرده ولی آگاهان امور آموزشی حکومت ولایت فقیه معتقدند که شعر زیر در آینده ای نزدیک زینت بخش کتابهای درسی کودکان امت اسلامی خواهد شد:

من یار مهربان
والا امام زمانم
اگه آدرس میخوایی
تو چاه جمکرانم
ننم نرجس خاتون بود
بابام رو نمیدانم
می گن بچه نداشته
خودمم توش حیرانم
آخوندها قصه ساختند
که من یه جایی پنهانم
می گند یه روزی میام من
تو را به عشقت می رسانم
فعلن منتظرم باش 
که غایب نمی مانم
اگر چند سالی دیرشد
ببخش ای بچه جانم
خمینی زود تر اومد
نشست رو پله کانم
حالام اونجا که هستم
سرقفلی این دکانم
دکان شیخ و ملا
می چرخه حالا حالا


هیچ نظری موجود نیست: