۱۸ خرداد ۱۳۹۲

گاوسالاریگاوسالاری


به همان شیوه ای که بر آخور
خر لباس مُدرسی دارد
سید علی با طویله ای دکتر
باز قصد مهندسی دارد

شد سی و چار سال و اینجا جز
چارپایی رئیس مجلس نیست
نیست اسطبل ، خالی از دکتر
انتخابات بی مهندس نیست

گاری امت و سواری شیخ
حکم اسلام و عین دینداری ست
و ین دموکراسی ولی فقیه
بهترین نوع گاوسالاری ست

سید علی هشت نوکر آورده ست
تا تو با رأی خود ثواب کنی
رأی تو ، مایهء ندامت توست 
  هریکی را که انتخاب کنی !! ـ 

 

م.سحر

8/6/2013

هیچ نظری موجود نیست: