۳۰ مرداد ۱۳۹۲

کلید روحانیکلید روحانی


امید است آنکه در دست آن کلیدت
از آنهایی که می‌دانی نباشد

چماق میخکوب وحشت و کین
به دست جهل و نادانی نباشد

برای کندن قلب جوانان
نوک چاقوی زنجانی نباشد

خوشا مفتاح آن ابواب مسدود
که دست افزار صد جانی نباشد

چنان در قفل اسلامت بچرخد
که اُمّت را پریشانی نباشد

چنان بگشاید آن دروازه‌ها را
که در شهر تو زندانی نباشد

خوشست این آرزو اما به مُلکی
که صاحب امر، روحانی نباشد

خوشا روزی که شیخ لامُروّت
مراد ِ قومِ ایرانی نباشد

م. سحر

۲۱/۸/۲۰

هیچ نظری موجود نیست: