۱۴ مرداد ۱۳۹۲

شیرین عبادی، عمرالبشیر و ...ـشیرین عبادی، عمرالبشیر و ...ـ

م.سحر
   
خانم شیرین عبادی تنها نوبل دار ایران در اعتراض به دعوت از عمرالبشیر دیکتاتور جنایت‌کار سودانی برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری مهندسی شدۀ خامنه‌ای نامه‌ای نوشته است به حسن روحانی
 : در این نامه از جمله آمده است
«حضور عمرالبشیر، رئیس جمهورى جنایتكار سودان، در مراسم تحلیف ریاست جمهورى ایران موجب وهن شما و رژیم  سیاسى ایران و البته مهمتر از همه باعث توهین به مردم ایران است». ـ 
.......:  این هم یادداشتی است که من ذیل چنین نامه‌ای می‌نویسم
در جملۀ بالا خیلی خیلی بیشتر از آن که دغدغه و تشویش خانم عبادی برای حقوق بشر و قربانیان یک جنایتکار سودانی به نام عمر البشیر مشاهده شود، نگرانی برندهء جایزهء نوبل صلح ایران برای حفظ حیثیت نظامی دیده می‌شود که سران او درجنایت و بیداد دست کمی از این مردک عمر البشیر ندارند.
در جمله‌های بالا برنده صلح نوبل که قاعدتا می‌باید مدافع مظلومان و قربانیان نظام اسلامی در ایران باشند، (زیرا قاعدتا جایزه‌شان را بابت چنین امری گرفته بوده‌اند) مدافع حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی و رئیس جمهور برنشانیده شدهء نظام از طریق حماسه سازی‌های ویژۀ انتخاباتی هستند.
گویا فراموش می‌کنند که دستگاهی که این بانو حفظ حرمت و اعتبار آن را به گردانندگانش توصیه می‌کنند به وسیله کسانی اداره می‌شود که از سال ۶۰ تا ۷۰ به قتل عام هزاران جوان بیگناه ایرانی در زندان‌ها دست زده‌اند و پس از آن هم «صنعت» را نه تنها فراموش نکرده‌اند بلکه همواره جر اثقال‌ها و داربست‌های اعدامشان برپا بوده و حتی امام زمان و سربازان گمنام و نامدار این امام غایب را نیز در قتل‌های زنجیره‌ای و در ترورهای بیرون از ایران، یک لحظه بیکار نگذاشته‌اند؟
آیا خانم عبادی به عنوان حقوق‌دان حساس به مسئلۀ حقوق بشر، می‌تواند توضیح دهد که گردانندگان حکومت جمهوری اسلامی ازنوع خامنه‌ای، پورمحمدی، حسینیان، اژه‌ای، مصلحی، رفسنجانی، فلاحیان، جنتی، مصباح و دیگران چه فضیلتی بر عمر البشیر دارند؟ـ
البته می توان یک تفاوت عمده میان این هم‌دستان و همکاران دائم العمر خامنه‌ای با عمر البشیر یافت و آن این است که البشیر به همت و غیرت حقوق‌دانان مبارز و مدافعان حقوق بشر محکومیت بین‌المللی یافته است ، اما قاتلان و جلادان فرزندان ملت ایران باز هم به همت «مدافعان حقوق بشر و نوبل بردگان» شخصیت‌های برجسته و رجال قابل احترامی درسایه امن قدرت باقی مانده‌اند که البته می‌باید همواره نگران حیثیت و اعتبار نظام و رؤسای جمهورشان بود و می‌باید همواره مراقب بود که «وهنی» از جایی به آنان نرسد!ـ
راستی که دیگران هم مدافعان حقوق بشر و برندگان نوبل دارند ما هم مدافعان حقوق بشر و برندگان نوبل داریم!!ـ
نقل از سایت خودنویس

هیچ نظری موجود نیست: