۳۰ آذر ۱۳۹۲

ترانه های سحر


ـ «ترانه های سحر» سرودۀ اینجانب «م.سحر» انتشار یافته است
این کتاب که شامل هزار رباعی و ترانه (دوبیتی) ست

از سوی انتشارات «پیام» در آلمان نشر یافته
و در کتابفروشیهای برخی شهرهای اروپایی قابل دریافت است

هیچ نظری موجود نیست: