۲۶ خرداد ۱۳۹۳

تسلیم

...............................................................................

 تسلیم


تسلیم ِ توحُشیم دیریست
با وحشت خود خوشیم دیریست

چون کهنه چراغِ خالی از نفت
دلسوته و خامشیم دیریست

با وهم ِ پریر و خوابِ دوشین
ازخویش فرامُشیم دیریست

جهل است که می خریم ، اما
عقل است که می کُشیم دیریست 

م.سحر
16.6.2014

هیچ نظری موجود نیست: