۱۹ مرداد ۱۳۹۴

قداست در خدمت سیاست برای توجیه و تأیید نابکاری های اهل قدرت

هیچ نظری موجود نیست: