۳۰ مرداد ۱۳۹۴

چه می باید کرد / دو شعر و یک گفتار کوتاه از م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: