۱۰ شهریور ۱۳۹۴

در باره تضاد قداست با سیاست و قدرت (2) همراه با شعری از : م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: