۱۶ آذر ۱۳۹۴

امام زمان از اسطوره تا حکومت بر ایران به نیابت فقیهان

۱ نظر:

hobol گفت...

کاتب ناظم راستین و روشنگراین تاریخ پر فضیحت و دروغ هستید .بی اغراق میگویم که روزی بسیاری از این ابیات سرفصلهای تحقیقات تاریخ و فرهنگی و سیاسی ایران خواهند شد .
قدردان همیشگی نادر