۱۳ بهمن ۱۳۹۴

پیام مجسمه های محجبّـۀ رُم

پیام پنهان شده در محجبه کردن مجسمه های هنری رُم طی سفر روحانی چه بود؟

به نظر می رسد میزبانی پاپ و دولت ایتالیا از حسن روحانی (که نماینده تنها حکومت مدعی اسلام در جهان امروز است و رهبر خود را ولی امر مسلمانان جهان می نامد ) بر خلاف ظاهر اقتصادی اش یک هدف بزرگ ایدئولوژیک و تبلیغاتی دینی با ظاهر دیپلماتیک داشته است.
گویا یک گوشمالی صلیبی بر ضد اسلام در این ضیافت مورد نظر طراحان واقعه بوده است.
زیرا پاپ و ایتالیایی ها با پوشاندن مجسمه های دوران کلاسیک و رنسانس از برابر چشم «ضیف الاسلام» حسن روحانی خواسته اند به جهانیان بگویند که اسلام بی فرهنگ است و تاب دیدن هنر و نگریستن به آثار والای انسانی را ندارد.
جدا از مسائل فرعی و جدا از معاملات میلیاردی ، این پیام جهان مسیحیت با برنامه ریزی دولت ایتالیا و با حضور و تأیید پاپ اعظم و قدیس واتیکان به قوت تمام به مردم دنیا انتقال یافت.
بنا بر این ، پیام اصلی و برجسته این واقعه ابلهانه و تمسخر آمیز (که همانا محجبه ساختن ودر قوطی نهادن آثار هنرمندان بزرگ تاریخ بشریت در ایتالیا بود) یک سخن بود که پاپ اعظم هم آنرا مهر تأیید زد و آن سخن عبارت از آن بود که اسلام با هنر و فرهنگ ضدیت آشتی ناپذیر دارد ، برخلاف مسیحیت که هنرگستر و هنر پرور است!!
آیاخوند های قم این پیام را شنیدند؟
به راستی بازنده اصلی در این کشمکش و دشمنی پرتعصب و آشتی ناپذیر و بلاهت بار آخوند ها نسبت به ذوق ، نسبت به زیبایی ، نسبت به فرهنگ ، نسبت به زن ، نسبت به آزادی بیان و نسبت به همه ارزش های والای تمدن کیست؟
مسیحیت یا اسلام؟
آیا در این ماجرا مسیحیت قصد نداشت که بگوید تمدن سوزی و ویرانگری آثار باستانی دربین النهرین به وسیله مسلمانان داعشی ریشه واقعی دارد و از کینۀ اسلام نسبت به هنر و تمدن و فرهنگ بر می خیزد؟
آیا با اجرای نمایش حجاب دار کردن مجسمه ها نمی خواستند بگویند که مسلمانان همه نسبت به هنر دشمنی دارند و کار داعشی ها ریشه در دین آنها دارد؟
آیا طراحان این برنامه در رساندن این پیام موفق نبودند؟
اینها مطالبی ست که همه مسلمانان به ویژه اسلامیست های مدعی روشنفکری می باید به آن بیندیشند!

م. سحر
پاریش 1.2.2016

۲ نظر:

Bahram گفت...

دولت ایتالیا مورد طنز و اعتراض قرار گرفت.نخست وزیر ایتالیا در مصاحبه‌ای دو فرهنگ را مطرح میکند که جوابیست به همیه طنز و اعتراض ها.درست است بهتر از این نمیشد دید اسلام را به هنر نشان داد.داعش و رژیم ایران از سنی و شیعه دید نسبت به هنر دارند.

Bahram گفت...

دولت ایتالیا مورد طنز و اعتراض قرار گرفت.نخست وزیر ایتالیا در مصاحبه‌ای دو فرهنگ را مطرح میکند که جوابیست به همیه طنز و اعتراض ها.درست است بهتر از این نمیشد دید اسلام را به هنر نشان داد.داعش و رژیم ایران از سنی و شیعه دید نسبت به هنر دارند.