۱۹ بهمن ۱۳۹۴

حکومت ملایان در ایران نه مشروعیت ایرانی دارد نه مشروعیت اسلامی

هیچ نظری موجود نیست: