۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

یک مثنوی درنقد اوضاع دانش ،اعتراض به حکم اعدام ، اعتراض به قتل کودکان و...

هیچ نظری موجود نیست: