۲۶ خرداد ۱۳۹۵

مثنوی اندر ستایش موسیقی و شور وحال و زیبایی

هیچ نظری موجود نیست: