۰۶ مرداد ۱۳۹۵

سه شعر از کتاب صدای زنگ حضور از م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: