۲۷ دی ۱۳۹۵

عشق ایران کلید دشواری ست و چند شعر دیگر از م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: