۱۲ اسفند ۱۳۸۹

کودتای مخملی 1


کودتای مخملی 1

می گویند آخوندی که مسئول اطلاعات سپاه است گفته است « می خواهند تا آخر سال آینده در ایران کودتای مخملی کنند» این دوبیت در همین ارتباط است

بنازم کودتای مخملی را
که خواهد کند گور سید علی را


خمینی را زگور خود در آرد
به جایش پنبه و مخمل بکارد


م.سحر

12.اسفند