۱۲ اسفند ۱۳۸۹

کودتای مخملی 2


کودتای مخملی 2

می گویند آخوندی که مسئول اطلاعات سپاه است گفته است « می خواهند تا آخر سال آینده در ایران کودتای مخملی کنند» این چند بیت در همین ارتباط است

.............................................


بنازم کودتای مخملی را

که بر چیند بساط سید علی را

به زیر پردهء مخمل بَرَد دست

کِشد از زیر پایش صندلی را

ولایت را ز لوثش پاک سازد

وزین کشور بتارانَد ولی را

نمانَد تا بماند صاحب ِتخت

فقیه روضه خوان ِمنقلی را


چه مخملها که خواهی بافت فردا

اگر از خود برانی تنبلی را


جمال انقلاب ِ تازه را عشق

بخوان با من تو این شعر جلی را


م.سحر

12.اسفند. 1389