۲۷ اسفند ۱۳۹۰

عمونوروز

نقل از آهنگر (چاپ لندن) ویژهء
نوروز 1364
این متن همراه با چند تصنیف دیگر( سروده م.سحر)، در نمایشنامه ای به نام
«عمونوروز» (نوشته محسن بلفانی ) در جشن نوروزی کانون نویسندگان ایران در تبعید( نوروز 64 ) در خانه سندیکاهای پاریس اجرا شده 
است.

برای خواندن متن روی تصویر کلیک کنید
هیچ نظری موجود نیست: