۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

دو شعر کوتاه


هیچ نظری موجود نیست: