۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

اعتراض


...................................................................................................... 

به دفاع از جان انسان
و به دفاع از جان هنرمند 
و به حمایت از آزادی بیان برخیزید


همه مخالفان تروریسم سی و چهارسالهء نظام بیدادگر استبداد دینی ، همه کسانی که والاترین مقدسات در نزد آنها جان انسان ست و همه آنها که از قساوت و بی شرمی ریشه دار و کهنسال ملایان به جان آمده اند و در این آغاز هزاره سوم میلادی نمی توانند بپذیرند که بازماندگان دورانهای غارنشینی قتل این و آن را برخود مجاز شمرند و از حجره خود در قم یا نجف یا در بیغوله ای دیگر ، فتوی مرگ دیگران را صادر کنند ، به هیچ وجه نمی  باید در برابر آخوندی که فرمان کشتن شاهین نجفی این هنرمند خلاق و زبان گویای نسل جوان به جان آمدهء ایران را صادر کرده است سکوت کنند و دربرابر دستگاه های عریض و طویل نظام استبداد دینی ملایان که این فتوی رذیلانه را دربوقها ی تبلیغاتی خود می دمند و برای اجرای این فرمان مرگ ، جایزه تعیین می کنند خاموشی گزینند. امروز روز آزمون است . آنها که خود را آزادیخواه می شمارند و خود را ایرانی می دانند و مدعی اند که دلی در گرو آزادی و سعادت کشور خود و ملت ایران دارند در این لحظه فارغ از رنگ و بو و نام و نسب و نشان سیاسی و تشکیلاتی و قومی و دینی ، در راه ایجاد و نمایش جهانی ی یک همبستگی ملی می باید از جابرخیزند و در همه شهرها در همه کشورهای جهان صدای اعتراض خود را نسیت به فتوی یک ملای مستبد خشک مغز به گوش جهانیان برسانند و به شکوهمند ترین وجهی حمایت و همدلی و همراهی خود را از هنرمندی ابراز دارند که جز جانی شیفته ، و روحی حساس گناه دیگری ندارد و مرتکب هیچ ناروایی نشده است الا آن که حس دلزدگی و اشمئزاز خود را از تداوم استبداد دینی و انواع و اقسام بی عدالتی های ریشه دار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در ایران ، به زبان هنر موسیقی و کلام بیان داشته است. دفاع از شاهین نجفی دفاع از فریاد و صدایی ست که استبداد دینی ملایان بیش از سه دهه است در گلوی جوانان ایرانی فرو شکسته است. آقایان و خانم های آزادیخواه ، وقت آن آمد که دلبستگی خود را نسبت به آزادی بیان و نسبت به دفاع از جان انسان و انزجار خود را نسبت به رذالتی که به نام دفاع از مقدسات فرمان مرگ می دهد نشان دهید. این یک آزمون است و ملت ایران درباره شما قضاوت خواهد کرد. شاهین  نیم نگاهی هم به شما دارد!
م.سحر
پاریس/ 12/5/2012

هیچ نظری موجود نیست: