۲۵ خرداد ۱۳۹۱

مرگ کسایی

بشنو از نی چون شکایت می کند
از جدایی ها حکایت می کند
.........................................................

هان ! خبر آمد که کسایی بمُرد
مرگِ چنین خواجه نه کاری ست خُرد

جهان از یکی از بزرگترین موسیقیدانان ِ خود تهی شد

کسایی رفت
ایرانیان قدر او را ندانستند چرا که روزگار غوغاگران و سلطهء جهالت و بربریت بود.ـ
اما تاریخ موسیقی و هنر ایران شایسته ترین جایگاه را برای او نگاه داشته است !ـ
آوای نی او را ازین پس تاریخ به گوشها خواهد رسانید.
 دریغا بزرگمردا که او بود و کس دیگری چون او نیامد و بعید است که بیاید !

کسایی مردی ازجنس حافظ بود

هیچ نظری موجود نیست: