۲۶ آبان ۱۳۹۱

روز فلسفه در ایرانمی گویند ملایان حاکم بر ایران که سی و چهار سال تمام است علوم انسانی و اجتماعی را دشمن اصلی حکومت جهالت و بیداد دینی خود می انگارند ،  یک روز تقویمی را هم به« فلسفه» اختصاص داده و آنرا «روز فلسفه» نامیده اند. این دو بیتی ها به مناسبت چنین روزی سروده شد .

بسکه سنگین بود قوز فلسفه
شد وضو باطل به گوز فلسفه
اهل دین غرقند در گنداب فقه
جشن می گیرند « روز فلسفه!»


دشمنان کینه توز فلسفه
جشن می گیرند روز فلسفه
خوش در ایران الفتی دارد چنین
ریش ملایان و گوز فلسفه !


م.سحر
پاریس 10 11 2012

هیچ نظری موجود نیست: