۱۴ آذر ۱۳۹۱

نسرین ستوده را رهاکن...

انسان شو و ترک ناروا کن ای شیخ

رحمی به خدایی ی خدا کن ای شیخ


از اینهمه آزاده که در بندِ تو اند 


نسرین ستوده را رها کن ای شیخ  !ـم.سحر4.12.2012


هیچ نظری موجود نیست: