۲۸ آذر ۱۳۹۱

فکر وطن

          اهریمن ار لباس ِاهورا به تن کند

انسانیت تدارکِ گور و کفن کند

ابلیس اگر به تختِ خدا تکیه کرد، زود

باغ و بهارِ بختِ ترا  مَرغزن  کند

با کاروانِ دین به جهنّم برَد ترا

وز برکهء بهشتِ تو، چاه ِلجن کند

ایمان، ز جهل و کینه به سر برنهد کلاه

وجدان، غلاف ِ پوستی از کرگدن کند

دزدان مُقدّسان و رذیلان، مُدبّران

دد  بر سریر، سروری ِ مرد و زن کند

گلخانه غرق آتش و بلبل بُریده حلق

تا ذوق ِ جهل، گوش به خر در چمن کند

این روزگارِ ماست که اهریمنی ، خداست

فکری کدام زنده به حالِ  وطن  کند ؟


م. سحر ۱۷/۱۲/۱۲                                                                    
......................................................
مرغزن یعنی  گورستان

هرکرا راهبر زغن باشد
گذر او به مرغزن  باشد
                         رودکی

هیچ نظری موجود نیست: