۳۰ بهمن ۱۳۹۱

ایران ملاخور شد

ایران مُلاّخور شد!

..............................خاک صحرا شد گور، آبِ دریا کُر شد
دین آمد در سفره ، وجدان در آخور شد

انسان بی‌ارز آمد، بیرون از مرز آمد
دنیاش از تنهایی، جانش از غم پُر شد

ره دُزدی، رهداری، قوّادی، قِدّیسی
قصابی، جراحی ، بیطاری، دکتر شد

یک برزن بی‌آزرم، یک خرمن، خرمُهره
این شد نامش زرگر، وان یک نامش دُر شد

انسانیّت مصدوم، ایرانیّت محروم
در بشقابی خونین، ایران ملاّخور شد !
..........................................
م. سحر
پاریس ۱۷. ۲. ۲۰۱۳


هیچ نظری موجود نیست: