۰۵ اسفند ۱۳۹۱

بزن تار و بزن تار و بزن تار


اندر ستایش تار و تار زن

تصویری دیدم از بانویی تارنواز که بالا ی تصویر نوشته شده بود بزن تار و بزن تار
این چهار دوبیتی به یاد شوقی سروده شدند که نغمه این ساز محتشم ،  به ویژه از پنجه‌های درویش خان، علی اکبر شهنازی، جلیل شهنار، فرهنگ 
  شریف، محمد رضا لطفی و حسین علی‌زاده در من بر انگیخته است.

...........................................................


بزن تار و بزن تار و بزن تار
مرا در نغمه‌هایت کن گرفتار
چنان سرده سرود از سیم سازت
که بین ما نه در ماند نه دیوار


بزن تار و بزن تار و بزن تار
دلم شد نغمه‌هایت را خریدار
بلغزان پنجه بر سیم ِ سخنگوی
بگردان پرده وز دل پرده بردار


بزن تار و بزن تار و بزن تار
بدان راهی که دل گردد گرفتار
بدان شوری که رقصد جانِ دربند
بدان شوقی که گردد مُرده بیدار


بزن تار و بزن تار و بزن تار
که دل شوق آورد، شوقی سزاوار
چنان شوری به بزم آرد که برجای
برقصد جان مست و جان هشیارم. سحر
۲۳/۱۲/۲۰۱۳
پاریس

هیچ نظری موجود نیست: