۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

حفظ نظامحفظ نظام

تا حفظ نظامشان شعاراست
فرمان خدا طناب ِ دار است
تزویر و ستم خلیفة الله
نامردمِ دون ، طلایه دار است
انسان به لجن نشسته کشتی ست
ایران به بلای دین دچار است 
طاعون و فنا مشاور الملک
بیداد مدّبر الدیار است
دین آلتِ قهر و کین مِن المَهد
در چنگ ِ ددان اِلی المزَار است
قران تبری ست بسته بر فقه
زان نانِ فقیه در تغار است !
انسان به نظام می فروشند
تا دیگِ نظامشان به بار است
ایران لب پرتگاه تاریخ 
جولانگه شیخ ِ نابکار است

ایرانی اگر به پا نخیزد
آینده او تباه و تار است !

م.سحر
9/5/ 2013

هیچ نظری موجود نیست: