۲۶ خرداد ۱۳۹۲

در اطراف جشن پیروزی «روحانی » بر مردم
      در اطراف پیروزی « روحانی »ـ    بر   مردم  ایران 


  
                                                                                                    

بعضی ها را می بینم که در فضای مجازی  شعار زیر را رواج می دهند
میرحسین میرحسین رأیتو پس گرفتیم
شعار خوبی ست البته به شرطی که به شکل زیر کامل با صدای جلی ادا شود

رأی میرحسین

میرحسین میرحسین / رأیتو پس گرفتیم / نخود و عدس گرفتیم / از همه کس گرفتیم / به روی دس گرفتیم / بردیم برای سیدعلی / گذاشتیمش رو صندلی / تو مطبخ بیت ولی !

حماسه

حماسه حماسه/ قومی که بی حواسه / همش به التماسه / با پاتیل و باکاسه / در پی نون ماسه / نه عامه و نه خاصه / به فکر اقتباسه / نه خنجره نه داسه / تیغهء بی خواصه / با دشمنش به لاسه / کارش پر از قناسه / بالا تر از قیاسه / همینه که آس و پاسه!

جمهوری

جمهوری جمهوری / جمهوری مجبوری / با کاندیدای زوری / غیابی و حضوری / لبوهای تنوری / ملا های لگوری / فیلسوفای وافوری / دکترای سپوری / بصیر ای باباقوری / ملت چقدر صبوری / کشته راه دوری / جمهور ی مجبوری / لایق شهر کوری!

اصلاحات

به قید احتمالات / فیلسوف با کمالات / با قوّهء خیالات / تو دفتر رسالات / نوشته تو مقالات / قربون قد و بالات / اصلاحات اصلاحات/ پاپیچو بپیچ به پاهات / عصا رو بگیر به دستت / فدای چشم مستت / یه تقه روی در بزن / روسریتو بالا تر بزن / نمازتو آسه تر بخون / با صفحه قمر بخون / ماء الشعیر ماء الشعیر/ کاسه ماست / شیشهء شیر/ سینی بذار رو پاهات / بخور و بکن اصلاحات/ بخور که نون دینه / محصول سرزمینه / همینه و همینه / بخور و ببین چه خوبه / ماهیش مال جنوبه / بخور و ببین چه تیزه / لذیذه و تمیزه / غصه نخور تا دیر نشه / خرت خوراک شیر نشه / آهوی دشت ما باش / ماهی رشت ما باش !
بزک نمیر

بزک نمیر بهاره/ نونت ته تغاره / باغت پر از خیاره / خدات مردم سالاره / خرت زیر سواره / سگت شیرِ شکاره / غمت دونه ی اناره / خوشیت برگ چناره / اسلام ما آزادیه / سربه تنت زیادیه / بیا پیش ما نازت کنیم / حسابی وراندازت کنیم / کارِ ت بدیم بارت بدیم/ دولت بیدارت بدیم .
ولایت
ولایت ولایت/ با صادق هدایت/ بشین رو توپ مرواریش / بچرخ با اسب عصاریش
آردشو تو تغارکن / آششو بیار و بارکن/ همینه و همینه / دموکراسی ی دینه!
Haut du formulaire
هیچ نظری موجود نیست: