۱۴ تیر ۱۳۹۲

پیام به مصر


پیام به مصر 


ای مصر بوسه هام نثارت باد

وین حس احترام نثارت باد

گلهای اشگ شوق که می رویند

در خوشترین کلام نثارت باد

آزادی ات مدام و مبارک باد

وز شاعر این پیام نثارت باد!


م.سحر
5/7/2013

هیچ نظری موجود نیست: