۱۴ تیر ۱۳۹۲

در مصر
□□□
در مصر
..................
تیغ در مصر گران خواهد شد
پشم برنیل روان خواهد شد
راست چون نیزه شود قامت عقل 
کمر جهل کمان خواهد شد
ام کلثوم برآرد آواز
نفَسِ صلح ، وزان خواهد شد
شیخک یافه سرا در مسجد 
خوش دچار ِ خفقان خواهد شد
دین به دین می رسد و مُلک به مُلک
هرکه هرجاست ، همان خواهد شد
کار اندیشه و آزادی و ذوق
کار آزاد زنان خواهد شد
دست شیخان ز سیاست کوتاه
تخته این نبش ِ دکان خواهد شد 
نوبت ایران هم خواهد بود
بختِ ما نیز جوان خواهد شد
جشن آزادی ات ای مصر بزرگ
یادگاری به جهان خواهد شد


پیام برای مصر

ای مصر بوسه هام نثارت باد
وین حس احترام نثارت باد
گلهای اشگ شوق که می رویند
در خوشترین کلام نثارت باد
آزادی ات مدام و مبارک باد
وز شاعر این پیام نثارت باد!


م.سحر
5/7/2013

هیچ نظری موجود نیست: