۱۸ تیر ۱۳۹۲

گفتگوی مرسی و السیسی و سایت ملی مذهبی

یادداشت امروز

گفتگوی مرسی و السیسی و سایت ملی مذهبی
................................................................... 
با آنکه سایت «ملی مذهبی» با بزرگ کردن تیتری که ضمن آن روی کلمه «پرونده سازی» نظامیان تأکید می‌گذارد تا مرسی را قربانی یک کودتا معرفی کند. با اینهمه سخنانی که میان السیسی فرمانده ارتش و مرسی رفته است نشان می‌دهد که مرسی آدم آمریکایی‌ها بوده و اسلامیزاسیون سیاست در مصر و نابود کردن این کشور مورد حمایت آمریکا بوده و اخوان المسلمین تحت الحمایه آمریکا ـ والبته تاریخاً و سنتاً انگلیس ـ بوده‌اند و السیسی در پاسخ تهدید مرسی که می‌گوید آمریکایی‌ها به شما اجازه نمی‌دهند، می‌گوید ما بر اساس اراده ملت مصر عمل می‌کنیم نه بر مبنای اراده آمریکا. ضمنا این خبر که سفارت آمریکا مرسی را ازبرنامه نظامیان آگاه کرده بوده است شبهه‌ای در این باقی نمی‌گذارد که غرق کردن مصر در آتش فوندامانتالیسم سلفی و اخوان المسلمینی برنامه قدرت‌های بزرگ است و درکادر آینده خاورمیانه معنا پیدا می‌کند و اسلام آوردن ترک‌های آتاتورکی ـ آنهم پس از صد سال سکولاریسم ـ و حمایت غرب از اردوغانیسم هم مرتبط با چنین نقشهء شوم و ضد امنیت و ضد مدنیت و ضد انسانیت در منطقهء ماست. 
توده ایست‌ها و استالینزدگان فکری ایرانی که ضدامپریالیسم و ضد یت با ارتش به دین آن‌ها بدل شده و همه جا و در همه موارد هفتاد سال اوراد و ادعیه ضد امپریالیستیشان را مکررا پچ پچه و به یمین و یسار خودشان فوت کرده و دست از تکرار آن برنداشته‌اند، زیاد به این نظر که وقایع مصر را کودتای امپریالیستی نظامیان می‌نامد و منافع آمریکا را در آن می‌بیند مطمئن نباشند. 
همچنین اسلامیست‌های ایرانی هم (چه اصلاح طلب چه حکومتی و چه هواداران مهندس‌های دینشیفته و اسلام زدۀ نهضت آزادی) در وقایع مصر مظلومیت اسلام عزیز و بی‌تقصیری مرسی رانبینند و یادشان باشد که اگر برنامه‌های شوم سلفیستی و اخوانی برمصر چیره شود، حکومت توحش دینی سی و چهار سال که سهل است، سیصد و چهل سال طول خواهد کشید. 
زیرا آن‌ها که به نام مقدسات در کشورهایی از نوع مصر و ایران به قدرت می‌رسند از برُاق قدرت مقدسی که آن‌ها را به معراج مقام و موقعیت و ثروت و مرتبت و حشمت و شوکت زمینی رسانده و عرش کبریا و بهشت موعود را به قیمت نابودی ملت زیر پای آن‌ها گذاشته، پیاده نخواهند شد. 
نمونه اعلایش پیش روی خود ما ایرانی هاست. خمینی خودش را در ملاهایی بازتولید کرده است که سیدعلیشان هنگام تولد یاعلی می‌گویند و سر دشمنان را با احترام می‌برند چون گویا طرفدار حرمت انسانند و در اسلام باید هنگام قتل مردم سر آن‌ها را محترمانه برید. 
حکومت دینی جز بازتولید توحش هیچ کار دیگری نمی‌تواند بکند. 
این جمله را برای اصلاح طلب‌های حکومتی و طرفداران نهضت آزادی می‌نویسم. اگر به انسان و ایران و منافع حیاتی ملت ارزش و اهمیت می‌دهید این آرزوی خام که بر اساس آن تشیع باید حکومت کند و اهل دین باید سرنوشت سیاسی ملت را در کف با کفایت خود داشته باشند، از سرتان بیرون کنید وگرنه تاریخا به خیانت درخواهید غلطید که اگر تا کنون درنغلطیده بوده باشید که بعید است! 

این لینک سایت ملی مذهبی ست برای دیدن عین خبر و تی‌تر مورد بحث می‌توان به آن مراجعه کرد: 
http: //melimazhabi. com/؟ p=۴۷۳۶۱


م. سحر ۹/۷/۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: