۰۵ شهریور ۱۳۹۲

روشنفکر دینی و تحریف مفهوم سکولاریسم
روشنفکر دینی
و تحریف مفهوم سکولاریسم
              م.سحر

این چه شید و زرقی  ست که عده‌ای از هواداران شرمگین نظام خمینیستی به بازار مکاره سیاست ریاکارانۀ اصلاح طلبی حکومتی آورده‌اند؟
راستی مضحک نیست این ترجیع بند مسخرۀ «این سکولار‌ها» که دائم در روضه خوانی‌ها و تعزیه گردانی‌های نظریشان تکرار می‌کنند؟
که چه بشود؟
آیا با معرکه گیری و پشت هم اندازی می‌شود به اصطلاح رد گم کرد و سی و چهار سال جنایت و فساد و غارت و شکنجه و بیداد و کشتار و سنگسار و شلاق بر تن پیر و جوان ایرانی بر سر معابر عمومی را  توجیه کرد و آیا می‌شود جنگ افروزی، صدرور تروریسم، فراری دادن ملیون‌ها تن از نیروهای کارساز و توانمند فکری و فرهنگی جامعه ایران را نادیده گرفت و پرده بر روش‌های ویرانگر و ضد ملی و ضد انسانی حکومتی پوشانید که ضبط اموال مردم و جلب دختران و پسران جوان به مراکز سرکوب و ایجاد و حشت و هزاران نکبت و فلاکت دیگر بعضافه خرافه پروری و ویرانی بنیادهای مدرن جامعه و نابودی و تخریب نظام آموزش ملی و لطمات بیرون از حد و شمار به جامعۀ علمی و دانشگاهی  شیوۀ  سی و چهار ساله او بوده و اینهمه رابه هدایت و سردمداری گروهی از آخوندهای شیعه با همدستی اوباش و مکلاهای به اصطلاح روشنفکر دینی در ایران بر مملکت ما جاری کرده و  بی وقفه به چنین روشی ادامه داده است؟
آیا  واقعاً می‌توان با  ابزار سازی از مارک «سکولار‌ها»   ،  مفهوم سکولاریسم را  دگرگون ساخت و آنرا «ضدیت با دین مردم»  نامید و اینگونه اندیشه‌های آزادیخواهانه و انسان گرایانه مخالفان حکومت دینی ـ که با دین مردم دشمنی ندارند اما با حکومت اهل دین مخالفند ـ را لوث و بدین گونه  مردم را نسبت به خواستاران جدایی دین از حکومت و دولت بدبین کرد و دربرابر آن‌ها قرار داد؟
و آیا می‌شود فی المثل با گفتن این سخن  پوچ  که :  «بله آقا هیتلر و موسولینی هم سکولاربود و جنایت سکولار‌ها کمتر از جنایت آخوند‌ها نبوده است » و اینطوری قصد توجیه خمینیگری و تداوم بربریت حکومت ملا‌ها در ایران را داشت؟
آخر یعنی چی  این حرف  که : « سکولار‌ها در قرن بیستم جنایت کرده‌اند؟»
 همه این‌ها را می‌گویید که ثابت کنید جنایت و بیداد خاص حکومت دینی نیست ، بلکه مخالفان دخالت دین در حکومت و قدرت هم همانقدر جنایتکارند که مثلا آخوند‌ها و طالبان‌ها؟
می‌خواهید ازین طریق به مردم بگویید که: می‌شود با خمینیسم و طالبانیسم و اخوان المسلمین کنار آمد زیرا کمتر از هیتلر و موسولینی و استالین کشته‌اند؟
هیتلر و استالین و موسولینی چه ارتباطی دارد با سکولاریسم؟
آخر هرگردی که گردو نمی‌شود؟
هیتلر اتفاقا با مذهب میانه‌اش بسیار خوب بود و کلیسا از او حمایت می‌کرد (بسیاری از یهودیان را چه در آلمان و چه در فرانسه کشیش‌های متعصب لو می‌دادند .)
او پیشوا یعنی«امام»  یک ایدئولوژی توتالیتر بود مثل امام شما که مذهب شیعه را بدل به یک ایدئولوژی توتالیتاریستی کرد و خدا و پیغمبر و ائمه را وارد معادله و معامله قدرت کرد و تیغ بی‌دریغ قتل و غارت و چپاول و شکنجه و تجاوز و جنگ و کشتار را به دست آن‌ها داد و با این رفتار خود  نه خانوادۀ داغ نادیده ای در ایران باقی گذاشت و نه آبرو وحیثیتی برای اولیاء دین ؟
استالین هم از لنینیسم مذهبی ساخته بود شبیه آنچه که شما‌ها از شیعه‌گری ساختید !
(شیعه سرخ علوی انقلابی شما در سال ۵۷ بیش از آنکه با ماجرای کربلا و داستان شیعه‌گری ارتباط داشته باشد متأثر از استالینیسم و بولشویسم و چه گواریسم بود و زیر بیرق آن  و  در کارگاه همین ایدئولوژی  بود که ملت ایران را به جهنم حکومت استبداد ملا‌ها بردند   در قتلگاه  جنگ با عراق  قربانی آزمندی و بلاهت و تعصب و کینه توزی های بی حد و مرز  خود کردند! )
چه ربطی دارد سکولاریسم به جنایتکاران و ایدئولوگ‌های حاکمان توتالیتاریست مدرن؟
فرانکو در اسپانیا با حمایت کلیسای کاتولیک آدم می‌کشت.
پینوشه در شیلی با حمایت کلیسا قتل عام می‌کرد.
یوسف استالین گرجستانی در نوجوانی تعلیمات دینی دیده بود و قرار بود برود کشیش بشود و به هرحال او لنینیسم و بلشویسم را به یک ایدئولوژی جنایتکارانه بدل کرد.
اما آنچه که شما تحت نام سکولاریسم به این دیوانه‌های زنجیری قرن بیستمی نسبت می‌دهید و هی «سکولار‌ها سکولار‌ها» می‌کنید( والبته  قصدتان از این کار آنست که حکومت دینیتان را پاک و پالوده جلوه بدهید) ،  هیچ ارتباطی با سکولاریسم ندارد.
جدا کردن امر دین از حکومت کار فیلسوفان واندیشمندان رنسانس و عصر روشنگری و اصحاب دائرةالمعارف و فلاسفه بزرگ آزادی در مغرب زمین است. روسو و کانت و دیدرو پیک دو میراندول و اومانیست‌های قرن هجده و نوزده سکولار بودند. شما همه فرهنگسازان و معماران آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی را‌‌ رها کرده‌اید و سکولاریسم را که ساخته آن‌ها بود به هیتلر و موسولینی می‌چسبانید؟
 زهی روشنفکری دینی !!
سکولاریسم برای آن‌ بزرگان اندیشۀ بشری  مترادف با آزادی و دموکراسی و حق فرد و حقوق انسانی و شهروندی (سیتواینته) و قانون بوده است بیرون از هرگونه اعتقادات  دینی ومرامی و  فلسفی و نژادی و طبقاتی  شهروندان.
آن‌ها می‌خواستند دست استبداد سیاه و ظلمانی کلیسا و اهل دین را از قدرت کوتاه کنند تا بشریت نفس بکشد و سدّ‌های سدید هزاران ساله در برابر پیشرفت علوم و دانش و فرهنگ و در یک کلام آزادی و سعادت بشر از سر راه انسان آزاد برداشته شود.
حالا شما این میراث بزرگان فلسفه و جامعه‌شناسی و هنر و ذوق و اندیشه و ادب و فرهنگ و اصولا پانصد سال تاریخ مدرنیته غربی را با پراندن یک واژه سکولاریسم (که خیلی مزورانه و عوام فریبانه آن را مخالفت بادین معنا می‌کنید!!) به دُم هیتلر و موسولینی و استالین می‌بندید تا معنای این میراث باشکوه و پر عظمت بشری را لوث کنید؟
خیلی بچگانه (وبهتر است بگویم آخوندانه) است این رفتار به اصطلاح اصلاح طلبان حکومت خمینیستی در ایران.
خیر آقایان سکولاریسم دوش به دوش آزادی و توسعه حقوق فردی و انسانی و در یک کلام حقوق بشر به وجود آمده و سنخیتی با پیشوا و فورور (امام) ایدئولوژیهای شبه مدرن ضد بشر از نوع فاشیسم و نازیسم و استالینیسم و دیکتاتوری‌های کلاسیک نظامی غربی از نوع فرانکو و پینوشه و امثالهم ندارد.
. این روش آخوندی توأم با زرق و تدلیس و در یک کلام  ریاکارانه  ف بلکه شیادانه است
شما قصد تحریف فرهنگ آزادی را دارید.
شما در پی لوث کردن مفاهیم علوم انسانی هستید و زمینه این کار را سی و چهار سال انحطاط فکری و فرهنگی که به واسطه حکومت ملا‌ها به جامعه ایران تحمیل شده برای شما فراهم آورده و به اندازه کافی گوشهای آماده فریب برایتان تولید شده است.
ازین رو سکولاریسم را با « فورور»‌ ها و پیشوایان جنایتکار ایدئولوژی‌های شبه مدرن درکنار هم می‌گذارید، قصد دارید خمینیگری را توجیه کنید و البته توجیه پذیر نیست.
رفتار و ذهنیات و افکار طالبان و اسلامیست های بنیاد گرای الجزیره ای یا سودانی یا عراقی  یا مصری  با این گونه سفسطه‌گری‌ها و مغلطه‌ها و عوام فریبی‌هایی که مستقیما از فرهنگ روضه خوان‌ها و مداح‌های شیعی تأثیر پذیرفته توجیه نمی‌شوند و  همچنین دامن آزادیخواهان جهان و ملیون‌ها روشنفکر و نویسنده و هنرمند و کارگر و کارمند آزادیخواه و ملیون‌ها انسان آرمان خواه تاریخ سیصد چهارسد ساله جهان (و تاریخ صد و پنجاه ساله خودمان) با این گونه قیاس‌های مع الفارق و تخلیط‌ها و قشقرق بازی‌های مفهومی و شبه تئوریک آلوده شدنی نیستند.
سکولاریسم خواهر توأمان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر است
دست ازین دکان زرق و شیدتان بردارید !
م. سحر

۲۶/۸/۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست: