۳۰ شهریور ۱۳۹۲

حسن و حسین
حسن و حسین

حسن و حسین برادرند
هردو به جنگ کافرند
آمریکا آمریکا
زود بیا این نزدیکا
شاخت می‌دیم
دُمت می‌دیم
یه حجره تو قُمت می‌دیم
می‌بریمت قبر امام
بهت می‌دیم نهار و شام
قیمۀ عباس شهید
کنار حوض سایۀ بید
بیا وبخور حلاله
هدیه ذوالجلاله
نرمش قهرمانی
تا نکنی ندانی

می‌بریمت توی حرم
پیش فقهای محترم
چادر می‌دیم به میشلت
می‌نشونیمش ور دلت
شاخۀ شمشادت می‌دیم
فاتحه خونی یادت می‌دیم
که برا امام دعا کنی
لعنت به گور شا کنی
آمریکا آمریکا
قربون نیرنگ تو
خر ما شده لنگ تو
دلِ ما می‌شه تنگ تو
واس چی بیایم جنگ تو
موقع سور چرانیه
نرمش قهرمانیه

م. سحر

۲۱/۹/۲۰۱۳

۱ نظر:

ARYAN West گفت...

خیلی جالب بود . مرسی