۲۰ شهریور ۱۳۹۲

خطر استرداد پناهندگان ربوده شده به وسیله دولت عراق

.................................................

خطر استرداد پناهندگان
 ربوده شده
 به وسیله دولت عراق

نگذارید جنایتکاران عراقی گروگانهایی را که از میان مقتولان دزدیده اند به ایران ملاها بفرستند. این افراد پناهنده سیاسی هستند و احدی حق ندارد آنان را به دشمنان خونی آنها تحویل دهد . اگر امروز اجازه داده شود که حکومت عراق این گروگانهای ربوده شده را به آخوندها تحویل دهد ، دیگر هیچ پناهنده ای در هیچ کجای جهان امنیت نخواهد داشت.
این کار حکومت عراق علاوه بر آن که یک جنایت جنگی ست یک قانون شکنی بزرگ بین المللی هم هست.
ایرانیان جدا از هرگونه اختلاف نظری که می توانند با مجاهدین داشته باشند می باید در این مورد نهایت همبستگی و نهایت کوشش خود را برای آزادی گروگانها و خروج همۀ کسانی که در اردوگاه لیبرتی و اشرف در خطر قتل یا استرداد جنایتکارانه اند به کار اندازند. این یک آزمون برای ما ایرانی هاست که نشان بدهیم که معنای همبستگی ملی و همبستگی انسانی را درک می کنیم و برای حفظ حقوق انسان های پناهنده در جهان آمادگی اقدام داریم.
جدا از اختلافات سیاسی نگذارید اصول قانونی و ارزش های حقوقی بین المللی پایمال 

بربریت یک مشت اسلامیست جنایتکار در عراق و ایران شود

تو کز محنت دیگران بی غمی


نشاید که نامت نهند آدمی


م.سحر
11/9/2013

هیچ نظری موجود نیست: