۱۹ مهر ۱۳۹۲

کودکان فرو دست ایران را دریابید * کودکان فرو دست ایران را دریابید *
.........................................................

ای اهل شرع ، ای دنی ای بی حفاظ مرد
نفرین بر آدمیت برجا نمانده ات
کاینگونه جهل و پَستی و بیداد ، کرده است 
دست تو را دراز به فرزند خوانده ات


م.سحر10/10/2013


* یادداشت : 
گویا قرار است که مجلس حکومت آخوندها ازدواج با (یعنی تجاوزبه) فرزند خوانده را در ایران قانونی کند!

این یک جنایت،  و یک اقدام بی شرمانه ضد انسانی ست و بویی از اخلاق و آدمیت از آن به مشام نمی رسد حتی اگر جبرئیل امین ، همین دیروز حکم آنرا به قانونگزاران نعلین پوش دیکته کرده بوده باشد. چنین قانون منحطی مقدمه برده پروری و تبدیل کودکان فرو دست جامعه به کالا و ابزار ارضاء جنسی برای موجودات حقیر و جاهل است . 
آقایان« روشنفکر دینی »  اگر هنوز هم از چنین نظامی و چنین مجلسی و چنین حاکمانی و از چنین اسلامی حمایت می کنید  کلاهتان را بالا تر بگذارید!

هیچ نظری موجود نیست: