۱۲ آبان ۱۳۹۲

عَجّلوا بِالجماع

عَجّلوا بِالجماع

Khodnevis
این شعرمربوط به یک سال پیش است اما گویا باز هم سید علی درباره تخم‌ریزی گویندگان لا اله الا الله در ایران فرمایشات داهیانه فرموده است:
در اخبار بود که مقام ولایت امر فرموده‌اند: باید جمعیت ایران به ۱۵۰ملیون برسد.
(البته سال گذشته ۲۰۰ملیون خواسته بودند ظاهراً این بار با توجه به اعتدال کلیددارباشی جدید خود ۵۰ملیون تخفیف داده و تقاضای تخم‌ریزی مؤمنان را به ۱۵۰ملیون محدود کرده‌اند؟)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقت جنگ است و روزگار جهاد
 !عجّلوا بالجماع یا عُبّاد
تخم‌ریزی کنید بی‌تأخیر
کُـّره سازی کنید بی‌ابعاد
زوجگان را به بار بنشانید
تا بزایند شاخهء شمشاد
اکبر و اصغر و تقی و نقی
جعفر و جابر و جمال و جواد
دخت نُه ساله را عروس کنید
بفرستید پیش ِ نو داماد
تا شود تخمِ شیعیان ترویج
تا شود توپ ِ مؤمنان پُرباد
کشتی ما شنا کند در آب
پرچم ما تکان خورد در باد
پُر شود شهرِ شیعیان زنفوس
دین ِ خالص، به از خلوص ِ نژاد
سُنیان غالبند و خود خطرند
همه از مصر و تونس و بغداد
گفت رهبر که: ای اناث و ذکور
ولَد و زاد را کنید زیاد!ـ
تا جوانان ما به وقت ظهور
به امام زمان کنند امداد
حکم شرع است: کاندوم ممنوع
فرج، بی مانع و دخول آزاد
غمِ نان کم خورید و حال کنید
نان دهد آنکه اوت دندان داد
مرغ اگر نیست، بار اِشگنه هست
 !گردن ِ کُفر، تیغ ِ دین شکناد
تا شود شهر کافران ویران
تا شود باع ِ شیعیان آبادم.سحر

هیچ نظری موجود نیست: