۰۹ آذر ۱۳۹۲

مژده بادا به شیخ های قُمت
مژده بادا به شیخ های قُمت
می گویند سخنان ظریف در ایران یادآور لحن احمدی نژاد بوده است

ای ظریف احمدی نژاد مشو

قهرمان زِر زیاد مشو

هرچه زِر بود در جهان او زد

متکی بر چماق یارو زد

چفیهء سیدعلی به گردن کرد
زِر زرِ خویش را مدون کرد

یاوه بر یاوه بست و زِر بر زِر
تو به چشم ظریفِ خود فانظر

بنـِگر ، کان رئیسکِ ناداشت
تخمِ در باغِ سیدعلی می کاشت

سیدعلی بود حامی آن گول
متکی بر طناب و خنجر و پول

شیر نفتش به زیر کرسی بود
وانچه خود دانی و نپرسی بود

لوله گاز پشتِ بیتش باز
که خدایش دهاد عمر دراز

تا تو هم با مدال و منگوله 
متلذذ شوی ازین لوله

متلألأ شوی زهاله نور
زرِ زرت رشگِ لانهء زنبور

او هم از رهبر و ولی می گفت
وقت میلاد یاعلی می گفت

چون علی صاحب بصیرت بود
صورتش عینِ حسن سیرت بود

بود هرچند از تو بیق ترک
با ابو المجتبی رفیق ترک

نظرش تالی فقیه بزرگ
پوزه اش خوشترک ز پوزهء گرگ

تو ولی باظرافتی ای مرد
ظرف دوغِ شرافتی ای مرد

مایۀ  دیپلماسی ات درمشگ
همه ازماست : ماست ، مایهء کشگ

قوّهء قهرمانیت با توست 
بهره از بهرمانیت با توست

انگلیسی ت چون قناری خوش
یاوه هایت چو لحن قاری خوش

دیپلماتیک آیه می خوانی
فارغ از هر گلایه می خوانی

صوتِ الکافرون و الماعون
بر زبان تو خوشتر از قانون

جان کری عاشق است رویت را
لب و دندان آیه گویت را

در ژنو بود کاترین اشتون
به زبان ظرافتت مفتون

دیوید کامرون رفیقت بود
عاشق لهجهء رقیقت بود

پیش تو بی محل نخوانده خروس
غیر از آن کژ ادا رولان فابیوس 

پنج را گر به یک بیفزایند
همه کشگِ ظرافتت سایند

جملگی اعتمادشان با تو
طبلشان با تو ، بادشان با تو

کیک زردی که پختی و بردی
به ظرافت بریدی و خوردی

کیک زرد تو کار بیت علی ست
کرمِ انگلیسی اش بَدَلی ست

هرچه بوده ست خوشتر از باده
پنج و یک را حلاوتی داده

نوش جان کرده اند و گوداگواد
رفته تا عرش حین گفت و شنود

راستی فکر عاقبت کردی 
هسته ها را مراقبت کردی

سانتریفوژها به کار درند
همه چرخنده خالی از خطرند

در اراک و نطنز گلکاری ست
آب سنگین به باغ و بر جاری ست

مژده بادا به شیخ های قُمت
که غنی می شود اورانیومت !

زین ظرافت که کرده ای در کار
وقنا ربنا عذاب النار!

م.سحر
پاریس
30/11/2013

هیچ نظری موجود نیست: