۱۵ آذر ۱۳۹۲

ماندلا رفت

ماندلا رفت


ماندلا مرد بزرگ قهرمان مبارزه با آپارتاید آفریقای جنوبی و مبارز استثنایی آزادی از این جهان رفت


 البته برای ما ایرانی ها مهم نیست زیرا :


ماندلا رفت ! هیچ عیبی نیست
ما هف هش ده تا ماندلا داریم
بعضی یا با عبا و عمامه
بعضی یا با کُت و کلا داریم 
یکی شون هست خاتمی نامش
که براش رو ی چشم جا داریم
یکی شون بهرمانی بی ریش
که حسابی براش جدا داریم
یکی شون هست شیخ حسن که به او 
رأی دادیم و کدخدا داریم
چندتا بی عمامه هم هستند
که براشون امیدها داریم
اسمشان را نگیم خوبتر است
که باهاشون برو بیاداریم
هریکی شون چهار تا ماندلاست

غصهء ماندلا چرا داریم؟مرگ ماندلا
.........................

استاده به عرصهء بلا باید زیست
با محنتِ عشق مبتلا باید زیست
گر مرگِ چو ماندلا به دل میطلبی 
دریاب که همچو ماندلا باید زیست !


م.سحر
5.12.2013

هیچ نظری موجود نیست: