۰۴ بهمن ۱۳۹۲

پلمب خواهد شد

پلمب خواهد شد                                             


بعد از چندین دهه عربده جویی و خطر آفرینی برای کشور و به باد دادن میلیارد ها دلار ثروت مردم مظلوم ایران سرانجام تسلیم زورمند تر از خود شدند و بساط هسته ای شان را که به خرج کودکان فقیر و گرسنۀ ایران ساخته بودند پلمب کردند.
این شعر متأثر از این خفت و سرشکستگی جدید حکومت ملاهاست.زمانتان و فضاتان پلُمب خواهد شد
طنین عربده هاتان پلُمب خواهد شد

چنین که شرم و حیاتان پلُمب بود ازپیش
به کام ِ شرع صداتان پلُمب خواهد شد

فریب و روی و ریابود اصلِ دین شما
فریب و روی و ریاتان پلُمب خواهدشد

از آن که قاتل و ویرانگر است و ایرانسور
خداگواست خداتان پلُمب خواهدشد

عذاب بود و ستم بود هدیه تان به جهان
اذان ِ روز عزاتان پلُمب خواهد شد

اگرچه دیر ولی دور نیست فردایی
که ریش ِ بسته حناتان پلُمب خواهد شد

نساختید ، وبه بُن کوفتید و سوزاندید
تبر به دست بلا تان پلُمب خواهد شد

نشد به سی سده ظلمی که رفت در سی سال
بَدی به بندِ قباتان پلُمب خواهد شد

گمان برید که رَستید و از خطر جَستید
خطر به زیر عباتان پلَمب خواهد شد

م.سحر
24/1/204


هیچ نظری موجود نیست: